Dnešní svět je tak různorodý

Dnešní svět je tak různorodý a nedá se vylíčit jen několika větami. Proto se pokusím porovnat jej se světem mého mládí. V něčem byl velmi opačný. Například v technice. Rozhlas byl ještě v plenkách ? znamená málo rozšířený, zvláště na venkově, taktéž telefon, nebyla televize, noviny přicházely se zprávami opožděně, doprava nebyla tak hustá. Elektřina se nedostala všude, hlavně k chudším vrstvám. Nebyly tudíž ani  elektrické přístroje, které by ulehčovaly práce. Mnoho zpráv se nedostalo k lidským uším. Bylo to dobře nebo ne? Polemika by byla jistě obšírná. Myslím, že bychom se shodli. V dnešním světě se žije lehčeji co se týče tělesné práce, ale co dnešní shon a hon ze penězi?

Jak poměřit lidskou nevraživost, rozbroje, atentáty, války? Bohužel se rovnají všem minulým světům. Lidé si vždy najdou důvod proč někoho nenávidět a nejen jednotlivce. Celé národy mezi sebou stále bojují z různých příčin ? náboženských, územních, národnostních, rasových i malicherných. Ovšem dnes se bojuje a útočí lépe technicky vybavenými zbraněmi.

Vyrůstala jsem na jihu Čech u Lužnice a svět mi připadal pěkný. V zimě byla zima, Vánoce byly vždy pod sněhem. Řeka byla zamrzlá, bruslily jsme na ní. V létě bylo horko, sem tam zapršelo a za chvíli bylo zase krásně. Řeka byla plná koupajících se. V lesích bylo borůvek a brusinek kolik kdo chtěl.

Nevím zda je to tím, že stárnu, ale vidím svět jiný. Vánoce jsou na blátě, řeka vůbec nezamrzne, sněhu je málo. V létě je několik tropických dnů a potom je chladno a prší. Borůvek je málo, brusinky už nenajdete. Řeka letos byla špinavá, až na několik málo odvážlivců se nikdo nekoupal.

Dnes slyšíme ve sdělovacích prostředkách o katastrofách, zemětřesení, záplavách, neštěstí, o válkách ve světě. Kácí se deštné pralesy, do ovzduší se vypouští škodlivé látky z továren a hlavně z letadel a aut. Velice škodlivé jsou freony. Pole se hnojí umělými hnojivy, která je zabetonují. Dochází k bezohlednému ničení planety. Ukazuje se, že příroda je mocná a brání se tím, že nám začíná naše konání vracet v podobě katastrof, záplav. Ledovce tají, voda v mořích stoupá. Lidé by si měli toto vše uvědomit a ničení planety zastavit. Pojďme společně něco pro nás všechny udělat a každý musíme začít u sebe.

 

Helena L.

 Zaujal Vás tento text? Chcete na něj reagovat? Pište na denik@vstupujte.cz
Tyto stránky provozuje občanské sdružení REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 130 00, senior@remedium.cz.