sociální služba

Klub REMEDIUM poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu či pomoc. Vítáme všechny seniory, bez ohledu na místo bydliště.

Můžete si domluvit osobní setkání se sociální pracovnicí a také volat pro informace, podporu a rozhovor na jakékoli téma na tel. 222 712 940.

 

Kde nás najdete:

Táboritská 22, 130 00 Praha 3, po kliknutí zde se zobrazí mapka
telefon 222 712 940, email senior@remedium.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA - ČERVEN/ZÁŘÍ


PONDĚLÍ - STŘEDA     9.00-17.00

ČTVRTEK                      9.00-14.00

PÁTEK                          zavřeno 

 

OTEVÍRACÍ DOBA - ČERVENEC a SRPEN


PONDĚLÍ       zájemci o sociální službu volejte na 272739833

ÚTERÝ           10.00-16.00

STŘEDA         10.00-16.00

ČTVRTEK        9.00-14.00

PÁTEK            zavřeno

 


Jak postupovat, pokud máte zájem využít službu, najdete zde. 

 

Klub Remedium je poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, číslo registrace 3038989.

 

Poslání

 

Od roku 1998 podporujeme samostatnost a soběstačnost seniorů a jejich běžný způsob života v domácím prostředí s využitím jejich vlastních možností. V rámci sociálně aktivizační služby pomáháme seniorům udržovat dovednosti a schopnosti nutné k samostatnému životu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity a socioterapeutické poradenství. Motivujeme seniory k pozitivnímu pohledu na život, dodáváme odvahu, projevujeme jim respekt, zájem, přijetí a podporujeme jejich důstojnost.

 

Cílová skupina

 

Lidé v důchodovém věku, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou neumějí sami svými silami řešit.

 

- cítí se osamělí

- hledají kontakt se společností

- řeší složité životní situace nebo problémy

- těžko zvládají životní události vlastními silami

- pečují o blízkou osobu

- čelí zhoršujícímu se zdravotnímu stavu

- ztratili blízkou osobu

 

Obsah služby

 

- psychická podpora

- rozhovor na téma klienta

- poskytování kontaktů a informací vedoucích k prosazení práv klienta nebo jeho oprávněných zájmů

- provázení v těžké životní situaci

- pomoc v krizi

- začlenění mezi vrstevníky, rozvoj nových vztahů, podpora sebevědomí

- aktivity ve skupinách zaměřené na uchování či rozvoj sociálních, mentálních a fyzických schopností s cílem udržení soběstačnosti

  (např. mozkový jogging, cvičení na židlích, společné zpívání, skupina Kontakt, podpůrně-terapeutická skupina, společenské hry)

- krátkodobá individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

- pomoc se zvládáním moderních technologií (internet, e-mail, mobilní telefon apod.)

- pobyt v bezpečném a přátelském prostředí - zázemí pro osobní aktivity (denní tisk, knihy, internet)

 

Charakter služby

1. Služba Klubu REMEDIUM je službou sociální prevence, která podporou v těžké životní situaci pomáhá udržet klienta v jeho přirozeném prostředí, podporuje jeho dovednosti, důstojnost, samostatnost a nezávislost.

2. Do cílové skupiny spadají pouze lidé v důchodovém věku, kteří pociťují svoji situaci jako nepříznivou.

3. Zprostředkováváme seniorům kontakt s vrstevníky, vzájemné sdílení a navazování nových vztahů.

4. Upřednostňujeme pozitivní přístup k řešení, posilujeme radost ze života.

5. Služba nenahrazuje možnosti běžného života a využívání běžných zdrojů.
Tyto stránky provozuje občanské sdružení REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 130 00, senior@remedium.cz.