sociální služba

Klub REMEDIUM poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu či pomoc. Vítáme všechny seniory, bez ohledu na místo bydliště.

Přijít můžete bez předchozího ohlášení kdykoli v provozní době. Můžete také volat pro informace, podporu a rozhovor na jakékoli téma na tel. 222 712 940.

 

Kde nás najdete:

Táboritská 22, 130 00 Praha 3, po kliknutí zde se zobrazí mapka
telefon 222 712 940, email senior@remedium.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA - JARO 2022:


PONDĚLÍ - ČTVRTEK          9.00 - 18.00

PÁTEK                                 9.00 - 16.00

 

NABÍDKU BEZPLATNÝCH PROGRAMŮ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO JARO 2022 NAJDETE zde.

 

Jak postupovat, pokud máte zájem využít službu, najdete zde. 

 

Klub Remedium je poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, číslo registrace 3038989.

 

Poslání

 

Od roku 1998 podporujeme samostatnost a soběstačnost seniorů a jejich běžný způsob života v domácím prostředí s využitím jejich vlastních možností. V rámci sociálně aktivizační služby pomáháme seniorům udržovat dovednosti a schopnosti nutné k samostatnému životu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity a socioterapeutické poradenství. Motivujeme seniory k pozitivnímu pohledu na život, dodáváme odvahu, projevujeme jim respekt, zájem, přijetí a podporujeme jejich důstojnost.

 

Cílová skupina

 

Lidé v důchodovém věku, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou neumějí sami svými silami řešit.

 

- cítí se sami a opuštění

- řeší složité životní problémy

- těžko zvládají život vlastními silami

- pečují o blízkou osobu

- čelí zhoršujícímu se zdravotnímu stavu

- ztratili blízkou osobu

 

Principy služby

 

1. Služba je poskytována pouze ambulantně, klienti do Klubu docházejí.

2. Služba je bezpečná, všechny údaje získané od klientů jsou zcela důvěrné.

3. Služba respektuje názor, postoj a rozhodnutí klienta.

4. Služba je plánovaná individuálně podle potřeb klienta.

5. Službu poskytují pracovníci vyškolení podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. a souvisejících předpisů. 

6. Služba je podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. poskytovaná bezplatně.

 

Charakter služby

1. Služba Klubu REMEDIUM je službou sociální prevence, která podporou v těžké životní situaci pomáhá udržet klienta v jeho přirozeném prostředí, podporuje jeho dovednosti, důstojnost, samostatnost a nezávislost.

2. Do cílové skupiny spadají pouze lidé v důchodovém věku, kteří pociťují svoji situaci jako nepříznivou.

3. Zprostředkováváme seniorům kontakt s vrstevníky, vzájemné sdílení a navazování nových vztahů.

4. Upřednostňujeme pozitivní přístup k řešení, posilujeme radost ze života.

5. Služba nenahrazuje možnosti běžného života a využívání běžných zdrojů.
Tyto stránky provozuje občanské sdružení REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 130 00, senior@remedium.cz.