Stáří je součást života, přinášející člověku různé potíže

Stáří je součást života, přinášející člověku různé potíže a omezení, která lze řešit za pomoci společnosti, ve které senior žije.
V současné době se senioři vedle možnosti využít určité výhody poskytované společností setkávají s problémy, které znepříjemňují jejich život.

Podle mého názoru a zkušeností mých známých, pociťují někteří starší senioři, že v oblasti zdravotnictví jim není věnována zdravotníky stejně kvalitní péče, jako mladším pacientům. (U vás to není nemoc, ale stáří, řekl lékař známému.)
S velkými potížemi se senior setkává při nutnosti vyhledat pobyt v domovech důchodců, či v jiných ústavech sociální péče (málo místa, neúměrně vysoké příspěvky).
V mnoha případech si senioři připadají jako zátěž společnosti, což je někdy podporováno i názory uvedenými v tisku i TV. Není věnována ve škole i v rodině dostatečná pozornost výchově mladých k úctě ke stáří. Vztah sebevědomého mládí k seniorům se pozná i v zaplněných dopravních prostředcích.
Současná společnost se zaměřila na mládí a proto mají starší lidé problém s uplatněním v pracovním procesu, což zesiluje rychlý růst techniky (nové počítače, elektronická pošta apod.).
Velmi kladně hodnotím vznik a budování zařízení pro různé aktivity a vzdělání seniorů (univerzity 3. věku, program Klubu Remedium, Život 90 a další společensko - charitativní organizace), což dokazuje, že potíže, které stáří přináší lze řešit za pomoci společnosti tak, aby toto období mohlo být prožíváno optimisticky.
seniorka z Prahy

 Zaujal Vás tento text? Chcete na něj reagovat? Pište na denik@vstupujte.cz
Tyto stránky provozuje občanské sdružení REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 130 00, senior@remedium.cz.