sociální služba

Klub Remedium je poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, číslo registrace 3038989.

 

Cílová skupina

 

Lidé v důchodovém věku, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou neumějí sami svými silami řešit.

 

Poslání

 

Od roku 1998 podporujeme samostatnost a soběstačnost seniorů a jejich běžný způsob života v domácím prostředí s využitím jejich vlastních možností. V rámci sociálně aktivizační služby pomáháme seniorům udržovat dovednosti a schopnosti nutné k samostatnému životu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity a socioterapeutické poradenství. Motivujeme seniory k pozitivnímu pohledu na život, dodáváme odvahu, projevujeme jim respekt, zájem, přijetí a podporujeme jejich důstojnost.

 

Místo a čas


Službu poskytujeme v Klubu REMEDIUM, Táboritská 22, 130 00 Praha 3, po kliknutí zde se zobrazí mapka, jak nás najdete
telefon 222 712 940, email senior@remedium.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA


PONDĚLÍ - ČTVRTEK   9.00 - 18.00

PÁTEK                          9.00 - 16.00

 

Klub bude uzavřen:

vánoční svátky 17.12. - 1.1.2019

 

Jak postupovat, pokud máte zájem využít službu, najdete zde. 

 

NABÍDKU BEZPLATNÝCH PROGRAMŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO PODZIM 2018 najdete zde.

 

 

Principy služby

1. Služba je poskytována pouze ambulantně, klienti do Klubu docházejí.

2. Služba je bezpečná, všechny údaje získané od klientů jsou zcela důvěrné.

3. Služba respektuje názor, postoj a rozhodnutí klienta.

4. Služba je plánovaná individuálně podle potřeb klienta.

5. Službu poskytují pracovníci vyškolení podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. a souvisejících předpisů. 

6. Služba je podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. poskytovaná bezplatně.

 

 

Charakter služby

1. Služba Klubu REMEDIUM je službou sociální prevence, která podporou v těžké životní situaci pomáhá udržet klienta v jeho přirozeném prostředí, podporuje jeho dovednosti, důstojnost, samostatnost a nezávislost.

2. Do cílové skupiny spadají pouze lidé v důchodovém věku, kteří pociťují svoji situaci jako nepříznivou.

3. Zprostředkováváme seniorům kontakt s vrstevníky, vzájemné sdílení a navazování nových vztahů.

4. Problémy klientů bereme vážně, dodáváme odvahu ke změnám.

5. Upřednostňujeme pozitivní přístup k řešení, posilujeme radost ze života.

6. Služba nenahrazuje možnosti běžného života a využívání běžných zdrojů.

  

Obsah služby

 

1. poskytování informací a kontaktů vedoucích k prosazení práv klienta nebo jeho oprávněných zájmů

2. podpora a provázení v těžké životní situaci - individuální schůzky

3. pomoc v krizi

4. začlenění mezi vrstevníky, rozvoj nových vztahů, podpora sebevědomí

5. aktivity ve skupinách (např. mozkový jogging, cvičení na židlích, zpívání, skupina pro lepší náladu) zaměřené na uchování či rozvoj sociálních, mentálních a fyzických schopností, s cílem udržení soběstačnosti

6. krátkodobá individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

7. pravidelné volnočasové aktivity - zprostředkování společenského kontaktu s vrstevníky (např. scrabble, divadelní spolek, kroužek šikovných rukou, společenské posezení)

8. pobyt v bezpečném a přátelském prostředí - zázemí pro osobní aktivity (denní tisk, knihy, internet)

Cíl služby

Cílem služby je, aby senioři překonali nepříznivou sociální situaci, udrželi si svou soběstačnost a mohli žít co nejdéle a důstojně ve svých vlastních domovech. Naším cílem je pomoci seniorům, aby si udrželi svoje dovednosti a schopnosti, viděli smysl života a měli se na co těšit.


Vize služby

1. Přispívat naší činností k lepšímu vnímání seniorské populace v rámci celé společnosti.

2. Pozitivně ovlivňovat stárnutí a kvalitu života ve stáří.

3. Přispívat k lepšímu povědomí ve společnosti o nutnosti příptravy na stárnutí, o zdravém stárnutí, o umění stárnout.

 

Zajímají nás veškeré Vaše názory a připomínky k námi poskytované službě, které můžete sdělit ústně nebo kdykoliv zaslat písemně.

Pravidla podávání stížností, podnětů a připomínek naleznete zde


Klub REMEDIUM je součástí neziskové organizace REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3, IČO 68403186
remedium@remedium.cz , http://www.remedium.cz/

 
Tyto stránky provozuje občanské sdružení REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 130 00, senior@remedium.cz.